اداره پشگیری از آسیب های اجتماعی

اداره پیشگیری از آسیب های اجتماعی

1

 

ایمیل:  mojtabadj47@gmail.com

رونمایی از کتاب

1 5
1 4
1 3
1 2
1 1

1

 

 تفاهم نامه با سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور  تفاهم نامه با وزارت ورزش و جوانان سه جانبه کانون عالی کارفرمایان، کانون عالی کارگران و معاونت فرهنگی اجتماعی 
     
 تفاهم نامه  همکاری با پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا و معاونت فرهنگی اجتماعی تفاهم نامه همکاری  معاونت فرهنگی اجتماعی با دانشگاه علم و فرهنگ   تفاهم نامه همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی با پژوهشکده علوم و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تهران
     

 

 

قوانین خانه های بهداشت کارگری

  قوانین خانه های بهداشت  
 

دستورالعمل نحوه واگذاری دوره آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی جامعه کار و تولید به موسسات و سازمان های تخصصی غیردولتی درادارات کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان ها

شرح وظایف اداره پیشگیری ازآسیب های اجتماعی

1-     سیاست گذاری در راستای پیشگیری ( سطح اول ) از آسیب های اجتماعی با اولویت شناسایی آسیب های نوپدید در چهارچوب قوانین ، مقررات و اختیارات به منظور ایجاد ساز و کار و کارهای لازم

2- بررسی و مطالعه در زمینه شناخت پدیده ها ، مسائل وآسیب های اجتماعی و اتخاذ تدابیر و سیاست های پیشگیرانه لازم (سطح اول ) با همکاری مراجع ذی ربط به منظور افزایش ضریب سلامت روانی و اجتماعی جامعه هدف

3- تعامل ، هماهنگی و همکاری با بخشهای اجتماعی سایر دستگاهها ، مجامع ، کمسیونها ، شوراها و کارگروه های تخصصی به منظور برنامه ریزی و تنظیم خط مش ها در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی جامعه هدف و دستیابی به سایر اهداف مورد نظر

4- بررسی و اظهار نظر پیرامون طرح ها و پیشنهادات ارائه شده ازسوی سایر دستگاهها در حوزه آسیب های اجتماعی

5- همکاری و تعامل با نهادهای مدنی و سازمان های مردم نهاد فعال در قلمر و پیشگیری از آسیب های اجتماعی   ( سطح اول) در جامعه هدف در چهار چوب قوانین ، سیاست های کلی و برنامه های ابلاغی .

6- بررسی ، مطالعه و اظهار نظر پیرامون قوانین ، مقررات ، تصویب نامه ها ، دستورالعمل های پیشنهادی ، استانداردها و مقاوله نامه ها ، توصیه نامه ها و آئین نامه های سازمانهای بین المللی در حوزه پیشگیری   (سطح   اول ) از آسیب های اجتماعی جامعه هدف

7-تبیین و تدوین برنامه های کلان در حوزه پیشگیری از بروز و یا تشدید آسیب های اجتماعی در جامعه هدف در قالب تهیه بسته های آموزشی پیشگیری

8-سیاست گذاری و برنامه ریزی در راستای اجرای طرح فراگیر ایجاد و ارتقاء خدمات مشاوره ای و روان شناختی در جامعه هدف با همکاری دستگاه های ذیربط

9-برنامه ریزی و نظارت بر توسعه و گسترش اصل 29 قانون اساسی و برنامه مشترک در ارائه مراقبت های بهداشتی اولیه به بیمه شدگان ( ماده 148 قانون کار )

پایش و ارزیابی روند برنامه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی و سلامت محیط کار

کلیه مواد، بندها و تبصره های مرتبط قوانین و اسناد بالادستی در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی

سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

                           

 دربخش امور اجتماعی

13ـ  تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمان های انقلاب اسلامی، فراهم کردن محیط رشد فکری و علمی و تلاش در جهت رفع دغدغه های شغلی، ازدواج، مسکن و آسیب های اجتماعی آنان، توجه به مقتضیات دوره جوانی و نیازها و توانایی های آنان .

 

19ـ تأکید بر رویکرد انسان سالم و سلامت همه جانبه با توجه به:

2ـ 19ـ ارتقاء شاخص های سلامت هوا، امنیت غذا، محیط و بهداشت جسمی و روحی.


20ـ ارتقاء امنیت اجتماعی:    


1ـ 20ـ مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روان گردان و اهتمام به اجرای سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر.

 

3ـ 20ـ استفاده از ابزارهای فرهنگی، آموزشی و رسانه ها برای پیشگیری و مقابله با ناهنجاری های فرهنگی و اجتماعی.

ب) گسترش عدالت اجتماعی با:

6ـ 35ـ‌ توسعه نظامهای پیشگیری از آسیب های فردی و اجتماعی.

 

قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (در حوزه رفاه و تامین اجتماعی)

سرمایه اجتماعی، جوانان، خانواده

ماده-43
به منظور ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ ایرانی- اسلامی و با تاکید بر تسهیل ازدواج جوانان و تحکیم بنیان خانواده، تاسیس مراکز و ارائه هر گونه خدمات مشاوره ای شناختی- اجتماعی نیازمند اخذ مجوز بر اساس آیین نامه مصوب هیات وزیران می باشد.

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی

فصل اول ـ اهداف، قلمرو و وظایف

    ماده 4-   اهداف و وظایف حوزه حمایتی و توانبخشی به شرح زیر می باشد:

ب ـ هماهنگی بخش های مختلف دولت در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی.

  ی ـ تامین خدمات پیشگیری از بروز یا تشدید معلولیت ها و آسیب های اجتماعی در گروههای هدف و تحت پوشش قرار دادن آنها در سه سطح پیشگیری، درمان و توانبخشی.

  ک ـ فراهم آوردن امکانات لازم به منظور بهبود وضع جسمی، ذهنی، اجتماعی و اقتصادی معلولین برای ادامه زندگی و تلاش برای تامین استقلال و خودکفائی معلولان، افراد محروم از فرصتهای برابر اجتماعی و آسیب دیدگان اجتماعی.

 

فصل دوم ـ اصول و سیاستهای کلی

  ماده 6 ـ اصول و سیاستهای ساختاری نظام جامع تامین اجتماعی به شرح زیر می باشد:

       الف ـ هماهنگی در حوزه ها: ساماندهی و هماهنگی فعالیت ها و خدمات در هریک از حوزه های بیمه ای، حمایتی و امدادی در جهت افزایش کارآمدی و پوشش کامل تر فعالیت دستگاهها، به نحوی که از همپوشانی و تداخل فعالیت آنها جلوگیری گردد.

       ج ـ هماهنگی بین فعالیت های پیشگیرانه و فعالیت های اجرائی در سایر بخشهای اثرگذار بر تامین اجتماعی

اصول و سیاستهای اقتصادی

   ماده 9- اصول و سیاستهای اجرایی نظام جامع تامین اجتماعی به شرح زیر می باشد:

د ـ سیاست پیشگیری: اعمال این سیاست شامل هرسه حوزه بیمه ای، حمایتی و امدادی می باشد و مطابق آن بر ضرورت هماهنگی با سایر دستگاههای موثر تاکید می شود به نحوی که تلاش برای پیشگیری از ظهور یا گسترش انحرافات و مشکلات اجتماعی به عنوان یک سیاست هماهنگی فرابخشی مبنای عمل قرار گیرد.

 

 

ساختار اداره پیشگیری

1-
 عناوین فعالیتهای عملکردی
 2- عملکرد استانی


                            اسامی همکاران اداره پیشگیری از آسیب های اجتماعی

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

 تلفن تماس

1

جناب آقای جلالیان

رئیس اداره

 86732118

2

سرکارخانم  آبسالان

کارشناس مسئول

86732193 

3

سرکارخانم جبلی

کارشناس

 86732091

4

سرکارخانم قاسم زاد

کارشناس

 86732103

5

سرکارخانم قاسمی

کارشناس

 86732094

6

سرکارخانم رحمانی

کارشناس

 86732087

7

سرکارخانم کیخا

کارشناس

 86732098
 8 سرکارخانم غلامی
کارشناس  86732093
 9 جناب آقای  اشرفی دوست
کارشناس
 86732086
 10  جناب آقای پاشانجاتی کارشناس   86732082 
 11  سرکار خانم گیتی پسند کارشناس مسئول   
 12  سرکار خانم مرتضوی کارشناس   

                       

 

 

 
 
 
 
 
 
 

تلفن تماس : 86732118

آدرس : تهران خیابان شهید بهشتی ضلع جنوبی میدان تختی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبقه 2 اداره کل امور اجتماعی

آدرس الکترونیکی اداره پیشگیری : edarehpishgiri91@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی اداره کل : ejtemaee@mcls.gov.ir


 
     

اولین هم اندیشی تخصصی مدیران امور اجتماعی ادارت کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی با حضور دکتر صادقی فر ابان 96

1 32
1 31
1 30
1 29
1 28
1 27
1 26
1 25
1 24
1 23
1 22
1 21
1 20
1 19
1 18
1 17
1 16
1 15
1 14
1 13
1 12
1 11
1 10
1 9
1 8
1 7
1 6
1 5
1 4
1 3
1 2
1 1
1