اداره خدمات اجتماعی کارگران

اداره خدمات اجتماعی کارگران

 

 رئیس اداره :  سرکار خانم سمیعی

1

سخنرانی مقام معظم رهبری در تاریخ 12/2/1400

سی و دومین جشنواره ملی قدردانی از کارگران، گروه های کار و واحدهای نمونه سال1400

تفاهم نامه همکاری در احداث 200 هزار واحد مسکونی برای خانواده های کارگری و بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی

شیوه نامه واگذاری امور غیر حاکمیتی جشنواره امتنان از کارگران ، گروه های کار و واحد های نمونه استانی

قوانین و آئین نامه های مربوط به اداره خدمات اجتماعی

1-
همکاران
ردیف  نام و نام خانوادگی
 1  سرکار خانم سمیعی
 2   سرکار خانم عابدی
 3   سرکار خانم کریمی مهر
 4  سرکار خانم پوریمین
 5   سرکار خانم فرهاد زاده
 6   سرکار خانم ثانی
 7  جناب آقای خانجانی
 8   جناب آقای شاهی آذر

تلفن تماس : 86732152

آدرس : تهران خیابان شهید بهشتی ضلع جنوبی میدان تختی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبقه 2 اداره کل امور اجتماعی

آدرس پست الکترونیکی : ejtemaee@mcls.gov.ir

عکس های کارگری

Loading