اداره هماهنگی و برنامه ریزی اجتماعی

اداره هماهنگی و برنامه ریزی اجتماعی

رئیس اداره : سرکار خانم مهرپویا

اولین هم اندیشی تخصصی مدیران امور اجتماعی ادارت کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی با حضور دکتر صادقی فر ابان 96

1 32
1 31
1 30
1 29
1 28
1 27
1 26
1 25
1 24
1 23
1 22
1 21
1 20
1 19
1 18
1 17
1 16
1 15
1 14
1 13
1 12
1 11
1 10
1 9
1 8
1 7
1 6
1 5
1 4
1 3
1 2
1 1
1

ماموریت اداره هماهنگی و برنامه ریزی اجتماعی

1- بررسی و مطالعه در زمینه تعیین اولویت ها و نیازمندی های اجتماعی جامعه هدف در جهت توسعه اجتماعی کشور با تأکید بر خصوصیات بوم زیست.

2- نظارت بر عملکرد واحدهای اجتماعی ادارات کل استانی و تطبیق فعالیت آنان با برنامه ها و شاخص های مصوب.

3- بررسی راهکارها و انجام مطالعات اجتماعی به منظور برنامه ریزی و هماهنگی در راستای ارتقاء انضباط اجتماعی، وجدان کاری، اتقان، قانونگرایی ، مشارکت های اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی، نشاط اجتماعی و امید به زندگی در جامعه هدف با هماهنگی سایر دستگاهها.

4- بررسی و مطالعه در زمینه شناخت مسائل و مشکلات اجتماعی جامعه هدف با همکاری دستگاههای ذی ربط و ارائه راهکارهای لازم.

5- بررسی و اظهار نظر پیرامون طرح ها و پیشنهادات ارائه شده از سوی دفاتر صف ، کارگروه های تخصصی و سایر دستگاهها در حوزه کار و تولید.

6- بررسی ، مطالعه و اظهار نظر پیرامون قوانین، مقررات ،تصویب نامه ها و دستورالعمل های پیشنهادی ، استانداردها، مقاوله نامه ها، توصیه نامه ها و آیین نامه های سازمانهای بین المللی در زمینه جامعه هدف .

0

 اسامی همکاران اداره هماهنگی وبرنامه ریزی اجتماعی

 

نام ونام خانوادگی

سمت

شماره تماس

              سرکار خانم مهرپویا

رئیس اداره

86732061

سرکار خانم حسینی کارشناس   86732105
جناب آقای  عباسی نژاد   کارشناس  86732061
جناب آقای دعاگو   کارشناس  86732105
     
 

تلفن تماس : 86732061

آدرس : تهران خیابان شهید بهشتی ضلع جنوبی میدان تختی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبقه 2 اداره کل امور اجتماعی

آدرس پست الکترونیکی : ejtemaee@mcls.gov.ir