آیا مشکل تعاریف جهانی اشتغال و بیکاری است یا رویکرد سیاسی افراد به آمارهای نیروی کار؟

سید نعمت اله میرفلاح نصیری، رئیس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی  ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
  فایلهای مرتبط
آیا مشکل تعاریف جهانی اشتغال و بیکاری است یا رویکرد سیاسی افراد به آمارهای نیروی کار؟

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.