خبر

دیدار رهبری در هفته کارگر سال 99

سی و یکمین جشنواره ملی قدردانی از کارگران، گروه های کار و واحدهای نمونه سال98

اولین کارگاه آموزشی مدرسان برنامه ملی کاج با حضور ناظران برنامه

برنامه نشاط اجتماعی در مجموعه ورزشی کارگری سنگاچین98

نشست ملی پیشگیری اولیه از اعتیاد ویژه جامعه کار و تولید

آئین امضای تفاهم نامه همکاری میان معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی تهران مرداد 1398

کانال در حال بارگذاری است...
کانال در حال بارگذاری است...

سامانه ها

1
1
1
1
1

کتابها و مقالات مرتبط

1
1
1

دیگر

1
1
1
 

بریده جراید امروز

بریده جراید
Loading

عکس های کارگری

Loading

بازدید کنندگان

۸ نفر
۶۹,۰۴۰,۶۱۰ نفر
۱۲,۶۴۳ نفر
۴۳,۱۹۰ نفر
۲۷ فروردین ۱۳۹۹
۱۴۲,۸۷۸ نفر