خبر

سخنرانی مقام معظم رهبری در تاریخ 12/2/1400

سی و دومین جشنواره ملی قدردانی از کارگران، گروه های کار و واحدهای نمونه سال1400

اولین کارگاه آموزشی مدرسان برنامه ملی کاج با حضور ناظران برنامه

برنامه نشاط اجتماعی در مجموعه ورزشی کارگری سنگاچین98

نشست ملی پیشگیری اولیه از اعتیاد ویژه جامعه کار و تولید

آئین امضای تفاهم نامه همکاری میان معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی تهران مرداد 1398

کانال در حال بارگذاری است...
کانال در حال بارگذاری است...

سامانه ها

1
1
1
1
1

کتابها و مقالات مرتبط

1
1
1

دیگر

1
1
1
 

بریده جراید امروز

بریده جراید

عکس های کارگری

Loading

بازدید کنندگان

۳ نفر
۷۶,۴۴۴,۴۵۹ نفر
۵۲۳ نفر
۲۸,۷۷۲ نفر
۲۷ فروردین ۱۳۹۹
۱۴۲,۸۷۸ نفر